Tarot

Geçen sefer Simya Tarotunu tanıtmış ve ilerleyen zamanlarda tüm Tarot konseptini inceleyeceğimi yazmıştım. Şu sıralar yavur bayramı Hallowen (Cadılar bayramı) olması nedeni ile, Tarot olayını şimdi irdelemeye karar verdim ! (Zaden ülkenin durumuda Hallowen gibi, o neden bu sene Cumhuriyet Bayramı yerine Hallowen’ı kutluyorum)

XXIworldTarot‘u öyle yada böyle mutlaka duymuşuzdur. Gene tek cümle ile özetlersem, sembolik resim kartları esasına dayanan bir tür mistik fal yöntemidir. Gerçi ben Tarotu faldan öte, sanki bir tür Rorschach testi gibi görüyorum. Yani bir dizi sembolik resmi, ruh halinize göre yorumlamak gibi. Zaten fal denilen şey de geleceği görmekten daha çok geleceğe hazırlanmak yada bir tür meditasyon yapmak olarak da düşünülebilir. Elbette fal gibi aşırı belirsiz konularda kesin konuşmak çok saçma olacaktır. Ama ben yinede Tarot kartlarının anlamına dalıp, geri kalan tüm yorumlara açık kapı bırakacağım. Tekrar uyarayım; aşağıda sadece kartların “olabildiğince öz” anlamlarını vereceğim. O anlamlardan geçmişi, şimdiyi veya geleceği yorumlamak kişiye kalır.

Tarot destesi, bugünkü haliyle 22 Büyük Arkana ve 56 Küçük Arkana olmak üzere toplam 78 karttan oluşmaktadır. Bazıları Küçük Arkanadaki Kraliyet kartlarını da ayırarak “Kraliyet Arkana” olarak söyler. Bizde öyle yapalım. Yani Sırasıyla önce Büyük Arkana, sonra Kraliyet Arkana ve daha sonra Küçük Arkana‘daki kartları tanıtacağım. En sonunda klasik fal açma formasyonlarına değinirim.

not; Resimler, Stephanie Pui-Mun Law‘ın The World from the Shadowscapes (Gölge Manzaralarından Dünya) destesindendir.

Büyük Arkana

Tarot’un karakteristik grup kartıdır. 0 (sıfır)’dan 21’e kadar numaralandırılan 22 karttan oluşur. Bu 22 kart bir bakıma koz (trump card) kartları gibidir, ve küçük arkana kartlarından (Aşk, Ölüm, Değişim, Hayat Yolculuğu, Yeniden doğuş, Sezgisellik… vb… gibi) daha derin “sırlar” barındırır.

Bu grup kendi aralarında özel (yada esrarlı) bir sistemle sıralanıp numaralandırılmıştır. İlk karta “O (sıfır)” sayısı atanarak Aptal yada Sersem (ingilizcesi “The Fool”) adı verilmiştir. Aslında burda “Aptal”, ana kahramanı, bizi, yani fala bakılanı temsil eder bir anlamda. Aptal genellikle şaşkın, serseri, yada sersem bir seyyah şeklinde resimlenir. Bir seyahatte gibidir. Seyahati ise Büyük arkananın 1. kartından 21. kartına kadar sürecek mistik-sembolik bir yolculuktur.

Aşağıda Büyük Arkana kartlarının tanıtımı, klasik gösterimi ve öz anlamlarını veriyorum. Klasik resim gösterimi, Rider-Waite destesine göredir. Diğer deste versiyonlarında daha marjinal resimlemelere gidilmiş olabilir. Mesela bkz. Tarot/decks, veya shadowscapes/Tarot.

“0” Sersem; yada Aptal, Joker, Soytarı, Serseri, Mecnun…vb .. kelimelerle de ifade edilir. Astrolojide Uranüs gezegeni ile sembolize edilir.

 • Resmi; Seyyah giysileri içinde bir ergen, küçük beyaz köpeği ile birlikte yolculuğa çıkmış. Aklı bir karış havada, uçuruma doğru yürüyor, köpeği ise onu uyarmakta. Acaba aşağı mı düşecek, yoksa havalanıp uçacak mı ?
 • Anlamı; Masumiyet, saflık, naiflik. Yenilik merakı, yeni başlangıçlar, kaosun sınırsız olasılığı, daha açığa çıkamamış potansiyeller.  

“I” Büyücü; yada Simyacı, sihirbaz ..vb… kelimelerle de ifade edilir. Astrolojide Merkür gezegeni ile sembolize edilir.

 • Resmi; Genç bir adam, 4 temel (!?) elementi elde etmiş. Kafası üzerindeki sonsuzluk “∞” sembolü, aklın ve zekanın sonsuz olanaklarını temsil eder.
 • Anlamı; Beceriklilik, zeka, özgüven. Birşeyleri dönüştürme kabiliyeti ve isteği, elementleri kullanma ve kombine etmedeki heves ve ustalık.

“II” Baş Rahibe; yada Azize, Medyum olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Ay gezegeni ile sembolize edilir.

 • Resmi; Kendini manastıra adayan Genç bakire bir kız, (roma rakamındaki “II” gibi ) 2 sütunun arasında duruyor. 2 sütun bilinç altına açılan bir kapıyı temsil etmekte. Sütunlardan biri siyah ve “B” harfi var, diğeri beyaz ve “J” harfi var. Bu sütunlar Süleyma’nın Tapınağındaki bronzdan yapılma “Boaz ve Jachin” sütunlarıdır.
 • Anlamı; Sezgisellik, Suskunluk, İçsellik. Psişik ve sezgisel kabiliyetler, kendini bilme ve iç gözlem, susarak cevapları elde etme.

“III” İmparatoriçe; yada Çariçe, Patroniçe, Kadın Papa olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Venüs gezegeni ile sembolize edilir.

 • Resmi; Gürbüz bir buğday tarlasının ortasında divanda oturan çok güzel bir kadın var. Bazı versiyonlarda Hamile olarak resmedilebiliyor. 
 • Anlamı; Yaratıcılık, Verimlilik, Doğallık. Sanatsal veya Zanaatsal kabiliyetler ve hevesler, Bir şeyler oluşturmak, bolluk ve bereket halleri. Tükenmeyen kaynaklar.

“IV” İmparator; yada Çar, Patron olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Koç Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Orta yaşın biraz üstünde bir adam tahtında sağlam bir şekilde oturmuş. Bazı versiyonlarda İmparator ayakta durur ve ayaklarını “4” şeklinde tutar.
 • Anlamı; Otorite, Lider, Sorumlu, Devlet. Elindeki gücü ve sorumluluğu kullanma kabiliyeti, güçlü konumda olma.

“V” Baş Rahip; yada Aziz, Bilgin olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Boğa Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Cübbesini girmiş ortayaşlı bir adam koltuğuna oturmuş vaaz vermekte.
 • Anlamı; İnanç, kutsallık, gelenek. Etik sorumluluklar, vaaz ve organizasyon kabiliyeti, arşivcilik, tarih tutma, töre uygulamaları.

“VI” Aşıklar; yada sevgililer olarak da ifade edilebilir. Astrolojide İkizler Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; İnsanlığın ilk aşıkları olan Adem ve Havva çıplak olarak cennetteler. Havva’nın tarafında, Cennetten kovulmalarına vesile olan yılanın sarıldığı Yasak Ağaç var. Adem’in tarafında ise Yasak Ağacın meyvesini yiyip “bilinçlendikten” sonra yapraklarını ayıp yerlerini örtmekte kullanacakları İncir ağacı var.  Alev saçlı bir Melek figürü onlara yukarıdan bakıyor. O kıyamet meleği israfil. Onu 20. kartta da göreceğiz.
 • Anlamı; “ikizler” gibi 2 anlama sahip bir karttır. İlki adı üstünde Aşk, birleşme, arzu, bütünün 2 farklı yarısını temsil eder. Diğer anlamı ise kritik bir Seçim, karar verme anlamındadır. Bu öyle bir karar aşamasıdır ki, ilerde hesabını kıyamet meleğine vereceğiz.

“VII” Savaş Arabası; yada Savaşçı olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Yengeç Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Genç bir adam biri siyah biri beyaz 2 atın koştuğu bir savaş arabasını sürüyor. Ama adamın suratı tamamen ifadesiz (Poker Face); Acaba savaşa mı gidiyor yoksa Savaştan mı dönüyor, yada, yenildi mi, yendi mi ? hiç ip ucu vermiyor ! 
 • Anlamı; Aksiyon, momentum, yüzleşme. Durumun işleyişi, ilerleme, hamle yapma.

“VIII” Güç; yada Kudret olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Aslan Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Bakire genç bir kadın, Ormanlar Kralı Aslan’ı evcilleştirmiş. Kadının kafasının üzerinde sonsuzluk “∞” işareti, saf gücün ve samimiyetin sınırsızlığını temsil etmekte.
 • Anlamı; Libido, İç uyum, Asıl öz ile barışık olma ve oto kontrol. Ayrıca bu kart “Büyücü” kartı ile “Azize” kartının birleşimi olarak da görülür. Ve yahut “Kadın Büyücü”.

“IX” Ermiş; yada Münzevi olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Başak Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Keşiş elbiseleri giymiş yaşlı bir adam elindeki fenerle birlikte yapayalnız bir şekilde gece karanlığında, çölde gidiyor. Acaba Ermiş ne arıyor ?
 • Anlamı; Saklı Bilgelik, gizemli Hikmet, içe kapanma, anlaşılamama, bilgeliğin yalnızlığı, Zifiri karanlığı aydınlatma çabası.

“X” Kader Çarkı; yada Çark-ı Felek, Talih Çarkı olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Jüpiter gezegeni ile sembolize edilir.

 • Resmi; Gökyüzüne asılmış ulvi bir Çark dönmekte. Çarkın 4 bir yanını 4 temel elementi simgeleyen ve incilin 4 farklı versiyonunu yazan 4 Evangelists sarmalamıştır (Luka=Kanatlı Boğa, Matta=Kanatlı İnsan, Yuhanna=Kartal, Markos=Kanatlı Aslan) . * Bu 4 Evangelists, ayrıca astrolojideki 4 sabit burcu temsil eder (Boğa, Kova, Akrep, Aslan). Bu 4 burç büyük göksel grubu oluşturmaktadır ! 
 • Anlamı; Döngüler, İniş ve çıkışlar, kontrol ve tahmin edemediğimiz olaylar. Belirsizlik.

“XI” Adalet; yada “Yargı” olarak da ifade edilebilir. Ama ilerde göreceğimiz “Yargı” kartından oldukça farklıdır. Astrolojide Terazi Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Unisex bir kişi (yada dişiliğinden arınmış bir kadın) tahtına oturmuş. Bir elinde Kılıç, diğer elinde Terazi var. Olayları Akıl terazisinde tarttıktan sonra manevi kılıcıyla kesip kesmeyeceğine karar veriyor. Ama klasik uyarlamadan farklı olarak, gözleri bağlı değil. Tam tersine olayları tüm çıplaklığı ile görebilmek için, gözlerini 4 açmış. Acaba bu yeterince adaletli olmaya yetebilecek mi ?
 • Anlamı; Anlayış, Bilinçli karar verme, Ayar verme, olayları tartıp vaziyet alma. 

“XII” Asılmış Adam; yada Günahkar yada Günah Keçisi olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Neptün gezegeni  ile sembolize edilir.

 • Resmi; Genç bir adam, elleri arkadan bağlı şekilde, tek bacağından çarmıha asılmış vaziyette. Tamamen savunmasız ve elinden bir şey gelmez. Ama başının çevresinde bir hale, ışık hüzmesinden anlaşılıyor ki, bedenen engelli bile olsa, zihnen hala serbest !
 • Anlamı; Fedakarlık, çilekeşlik, kendini adama, Cezalı. Eylemlerimizin sonuçlarını çekme, daha büyük edimler için fedakarlıkta bulunma, yada daha üst seviyeye gelmek için çekilen zorlu eğitim veya hayat koşulları. Olaylara farklı açıdan bakmak. 

“XIII” Ölüm; yada Ecel, Yıkım olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Akrep Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Kara Zırh içinde “iskelet” formunda bir şovelye, beyaz atına binmiş ölüm dağıtıyor. Çocuk, genç, yaşlı, zengin, fakir,… Hiç kimseye acıması yok. Elinde siyah üzerine beyaz bir çiçek deseninin olduğu sancak tutmakta. O Çiçek yaşam ve ölüm döngüsünü temsil eden Mistik Gül’dür. En arka planda ise, ufukta parlak bir Güneş takılmış. Doğuyor mu, Batıyor mu ? Aslında ne fark eder ki, bu bir döngü değil mi ?
 • Anlamı; Ani ve Köklü değişim-dönüşüm, veda, metamorfoz, … Başta kötüymüş gibi görünen gizemli hikmet…. Ölüm kartı çok nadiren gerçek ölümü temsil eder (ki gerçek Ölüm’ün bir son olup olmadığı hala belirsizdir). Burada ki ölüm aslında bir son değil bir değişimi, yada devrimi temsil eder !

“XIV” Denge; yada Harmoni olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Yay Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Bir melek, huzurlu bir ortamda, elindeki kadehlerdeki suyu, birinden diğerine aktarıyor.
 • Anlamı; ılımlılık, denge, harmoni. Ölçülü olmak, aşırılıktan kaçınmak.

“XV” Şeytan; yada İblis, Satan olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Oğlak Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Çok klişe bir Şeytan karikatürü. Başı ve bel altı Oğlak, kalan kısmı insan. Kadınsılık ve erkeksilik en çıplak haliyle ona zincirli ve onun esiri.
 • Anlamı; Şehvet, hırs, arzu, bir şeye çok bağımlı olmak, Baskı, ölçüsüzlük, Aşırılık. “Denge” kartının tam tersi !

“XVI” Kule; yada Hisar, Kale, Burç, hatta Tanrısal Ev olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Mars Gezegeni ile sembolize edilir.

 • Resmi; Kuleye bir şimşek çarpıyor, ve Kulenin bir kısmını yıkarken içindeki insanlardan bazıları kuleden düşüyor. 
 • Anlamı; Ani yıkım, felaket, içsel yüzleşme, acı verici uyanış, farkına varma !

“XVII” Yıldız; yada Şans olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Kova Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Güzel ve çıplak bir kadın, parlak yıldızlı bir gecede, nehrin kıyısında su boşaltıyor.
 • Anlamı; İyileşme, Yenilenme, Umut, Hayırlı kişiler ve olaylar, Tam zamanında gelen talih, Ulvi rehber ışığı.

“XVIII” Ay; yada Mehtap, Kamer olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Balık Burcu ile sembolize edilir.

 • Resmi; Nehrin (yada Gölün) kıyısında biri köpek, diğeri kurt, uzakta 2 büyük kulenin ortasından tepeye yükselmiş gökyüzündeki Parlak Dolunay’a doğru uğulduyor. Tam o anda, bir istakoz, sudan karaya çıkmakta. Neler oluyor ?
 • Anlamı; Belirsizlik, bulmaca, sırlar, derin mistizim, bilinç altı, delilik, çarpık gerçekler, rüyaların sembolizmi, Bilinç altının açığa çıkması. 

“XIX” Güneş; yada Gündüz Yıldızı olarak da ifade edilebilir. Astrolojide gene Güneş olarak sembolize edilir.

 • Resmi; Beyaz atın üzerinde çıplak bir oğlan çocuğu var. Elinde kıpkırmızı bir bayrak ve tepesinde en parlak haliyle güneş.
 • Anlamı; Asıl gerçek, apaçıklık, aydınlanma, fark etme, vahiy, coşku, heves, iyimserlik.

“XX” Yargı; yada Yargılama, Mahkeme, Kıyamet-Hesap Günü olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Pluto Gezegeni  olarak sembolize edilir.

 • Resmi; “Aşıklar” kartında gördüğümüz o alev saçlı kıyamet meleği, suruna üfleyerek, tüm ölüleri hesap gününe çağırıyor.
 • Anlamı; Büyük uyanış, Anka kuşunun küllerinden yeniden doğuşu, Kendini bulma, Yaptığımız seçimlerle yüzleşip yeni rota belirleme, Tüm zincirlerden kurtulma. Beraat !

“XXI” Alem; yada Dünya, Evren olarak da ifade edilebilir. Astrolojide Satürn Gezegeni  olarak sembolize edilir.

 • Resmi; Gökyüzüne asılmış bir çelengin ortasında, mutluluk içerisinde güzel ve çıplak bir kadın var. “Kader Çarkı” kartında olduğu gibi, çevresini 4 temel element sarmış. Yani evrenin tüm elementlerine, olanaklarına ve gücüne sahip.
 • Anlamı; Tamamlanma, Sentez, Nihai Mutlu son !

Kraliyet Arkana

Geri kalan 56 kart ise Kraliyet ve Küçük arkanadır ve bunlarda kendi aralarında (klasik iskambil destesi gibi) 4’e ayrılırlar (4*14). Nasıl iskambil kartları Maça, Kupa, Karo, Sinek şeklinde 4 ‘e ayrılıp, her grup ilk 10 tane rakam, ve vale, kraliçe ve kraldan oluşan 13’li gruplardan oluşuyorsa, Benzer şekilde; Kraliyet arkana 4 ‘erli ve Küçük arkana 10’arlı olmak üzere 4 element (Toprak=Tılsım, Su=Kupa, Ateş=Asa, Hava=Kılıç) grubuna ayrılırlar. Elementlerin anlamı Küçük Arkanada verilecek. Şimdi Kraliyet Arkanaya bakalım.

Kraliyet Arkana, her 4 temel elementin birer tane sahip olduğu; Prenses, Prens, Kral ve Kraliçeden oluşan toplam 16 kart barındırır (4×4); ve bu kartlar direk fala bakılan kişinin karakterine gönderme yapar. Kraliyet kartlarındaki ünvanlardan anlaşılacağı üzere cinsiyete (kadın/erkek, mesela Kral, Kraliçe) ve yaşa (genç, yaşlı, mesela Prens, Kral) vurgu yapılmış gibi görünebilir. Ama bu demek değildir ki, kart mutlaka aynı cinsiyete ve yaşa gönderme yapsın (nasıl desem akıl yaşta değil baştadır ve cinsiyet ise…. sanırım herkes hissettiği cinsiyettedir… en azından zihnen :P). Yani karaliyet kartları, herhangi bir yaşta ve herhangi bir cinsiyette ki birini temsil edebilir. Burada asıl vurgu “kalıptan” çok, “öz, anlam” dır. Yani, mesela, kral yada kraliçe, illa orta yaş ve üstü kişileri değil, eğer anlam uyuşursa, genç birinide temsil edebilir. Veya prens ve prenses de görece yaşlı kişileri işaret edebilir.

Ayrıca, hernekadar her element grubunun kendi kraliyet kartı olsada, kraliyet kartlarındaki ünvanlarda 4 temel grubun sembolizasyonunu içerir. Bkz aşağıda;

 • Prenses (Toprak), bakire; kurma, verim, doğuş …
 • Prens (Hava), şovalye; keşif, arayış, planlama, hareket …
 • Kraliçe (Su); akış, işleme, özen …
 • Kral (Ateş); zirve, ustalaşma, tüketim …

Yani bir bakıma Kraliyet Kartlarındaki kartlara ikişer element etki eder; biri gruplarının elementi, diğeri ünvanlarının  elementi. Yani mesela; Tüm gruplarda ki krallar ateş elementinin ruhunu taşıyarak, öncü, lider konumda olup, Prensesler toprak elementinin karakteristiklerini yansıtır. Ve yahut, Asa Kralı, hem grubunun hemde ünvanının ateş elementi sayesinden daha safkan bir enerji yansıtırken, Kupa Kralı grubunun Su elementi ve ünvanının Ateş elementinin birbiri ile çakışması veya dengelenmesi nedeniyle daha melez bir enerji yansıtabilir…. Kraliyet Kartlarının herbirinin öz anlamları ise aşağıdaki gibidir;

Asa Krallığı 

 • Asa prensesi; Organizatör, amigo, enerjik ruh
 • Asa prensi; Kaşif, maceracı ruh, atılgan
 • Asa kraliçesi; işin kişisi, pratik kişi, kariyer odaklı
 • Asa kralı; reis, amir, başkan, kendi bildiğini okuyan

Kılıç Krallığı

 • Kılıç prensesi; Casus, gözlemci, kendini gizleyen yetenek
 • Kılıç prensi; Savaşçı, fanatik, aşırı cesur, sabırsız
 • Kılıç kraliçesi; Öğretmen, problem çözen, nevi şahsına münhasır
 • Kılıç kralı; General, Savaş lordu, tiran, disiplinci

Kupa Krallığı

 • Kupa prensesi; sanatçı, ilham perisi, maneviyatçı
 • Kupa prensi; koruyucu, romantik, hayalperest
 • Kupa kraliçesi; psikolog, psikiyatrist, psişik
 • Kupa kralı; Ruhban, doktor, Profesör, bilir kişi

Tılsım Krallığı

 • Tılsım prensesi; çırak, öğrenci, biriktiren
 • Tılsım prensi; muhasebeci, hesabını kitabını iyi bilen
 • Tılsım kraliçesi; sağlayıcı, esenlik ve verimlilik veren
 • Tılsım kralı; şirket patronu, para babası, toprak ağası

Küçük Arkana

Her element grubunda 10’lu olmak üzere toplam 40 kart barındırır ve aslında Tarot kartının temasına göre bu 4 grubun sembolizasyonu oldukça çeşitlilik gösterir. Ana ve çoğunlukla kullanılan sembolizasyon genel olarak şöyledir;

4Suits

Küçük arkanada ki, 1-10 kartlarının Nümerolojideki kodlamaları aşağıdaki gibidir;

 1. başlangıç, odak, köken, teşvik …
 2. denge, ikilem, zıtlık, ilişki …
 3. belirme, yaratma, oluşum, toplanma …
 4. temel, kuruluş, yapı, düzen …
 5. çatışma, çırpınma, saldırı, dengesizlik …
 6. sentez, armoni, dengeleme, parlama …
 7. belirsizlik, illüzyon, kavga, debi …
 8. sınırlama, durgunluk, çabalama, kapan …
 9. tamamlanma, azim, kazanım, kaygı …
 10. tatmin, sebat, bitiş, şok …

1-10 kartları kişiyi değil, daha çok olayları işaret eder. Geçmiş, Şimdi ve Geleceğe gönderme yapar; Şimdi sırasıyla, teker teker, kartların kısa ve öz anlamlarına bakalım;

 • Asa Ası; yaşam ateşi, coşku, bir tecrübeye girişmek
 • Asa ikilisi; serüvene hazırlık, bir şeye başlamak için yanıp tutuşma
 • Asa üçlüsü; fırsat, destek alma, ikmal
 • Asa dörtlüsü; anlaşma, birleşme, evlilik
 • Asa beşlisi; rekabet, yarışma, karşılaşma
 • Asa altılısı; zafer kazanma, takdir edilme
 • Asa yedilisi; kapışma, savaş durumu
 • Asa sekizlisi; yüksek edimler, azimle ilerleme
 • Asa dokuzlusu; acı çekme, rahat yüzü görmeme, dayanmaya çalışma
 • Asa onlusu; sorumluluk alma, aşırı emek verme, direnç

 • Kılıç Ası; Fikir, düşünce, karar alma, ilham
 • Kılıç ikilisi; Düello, 2 karşıt fikrin çatışması, ikilem
 • Kılıç üçlüsü; Acı, üzüntü, yara, gam ve keder, özeleştiri
 • Kılıç dörtlüsü; meditasyon, kendini dinleme, sakinleşme
 • Kılıç beşlisi; ihanet, kandırarak kazanmak, hainlik
 • Kılıç altılısı; Göç, kaçış, sürgün, belirsiz bir yere yolculuk
 • Kılıç yedilisi; kurnazlık, hırsızlık, risk alma
 • Kılıç sekizlisi; kısılma, hapsolma, basireti bağlanma, güçsüzlük
 • Kılıç dokuzlusu; Korku, kabus, dehşete düşmek
 • Kılıç onlusu; Korkuların sonuçlanması, ağır gerçekler, çileli kısır döngülerden kurtulma.


 • Kupa Ası; Aşk, sevgi dolma, Duygusal başlangıçlar
 • Kupa ikilisi; kalp kalbe, 2 şeyin bir olması
 • Kupa üçlüsü; Kutlama, neşe, sıkı dostlar
 • Kupa dörtlüsü; depresyon, kalbini kapama, gerginlik
 • Kupa beşlisi; keyifsizlik, hayal kırıklığı, göz pınar
 • Kupa altılısı; keyiflenme, mutlu anılar, hediye alma yada verme
 • Kupa yedilisi; seçenekler, hayal gücü, hüsnü kuruntu
 • Kupa sekizlisi; terk etme, arkada bırakma, bağlarını koparma
 • Kupa dokuzlusu; tatminkarlık, başarma, hayallerin gerçekleşmesi
 • Kupa onlusu; duygusal tatmin, sonsuz mutluluk, fevkaladenin fevkinde

 • Tılsım Ası; tohumlama, dünyevi konularda başlangıçlar
 • Tılsım ikilisi; dengeli değişim dansı, maddi denge
 • Tılsım üçlüsü; zanaatçi çalışıyor, kazançlı iş
 • Tılsım dörtlüsü; cimrilik, aşırı sahiplenme
 • Tılsım beşlisi; fakir, olanakları değerlendirememe, basiretsizlik
 • Tılsım altılısı; Bağış, yardımların hedefe ulaşması
 • Tılsım yedilisi; bekleyiş, sabırla çalışma, işine bakmak
 • Tılsım sekizlisi; işkolik, çalışkanlık, istikrar
 • Tılsım dokuzlusu; maddi bağımsızlık, kendi ayakları üzerinde durmak
 • Tılsım onlusu; zenginlik, aile saadeti, mutluluk, maddi tatmin

Açılımlar

78 kartlı Tarot destemizi aldıktan sonra, şöyle bir (fokurdayıncaya kadar) güzelce karıştırırız. Sonra, kafamızdaki şeye (soruya, dileğe, düşünce …vb) odaklandıktan sonra, desteyi keser ve belli bir açılıma göre kartları sıralarız. Aşağıda en temel açılımları örnekliyorum. Ama dileyen kendine göre bir açılım da icat edebilir (evet, burada icat çıkarmak serbesttir).

Tek kart; anlaşılacağı gibi en basit ve öz açılımdır. Sadece tek kart açıldığı için, kartı diğer kartlarla kombine edip yorumlamaya gerek kalmaz; salt kendi anlamına odaklanılır. Bir bakıma basit olduğu kadar zordur da, zira birden fazla kart açıldığında, kartları resimli roman gibi okuyup daha çok yorum kombinasyonu oluşabilmektedir. Fakat tek karttan bir “hikaye” yaratmak daha fazla hayal gücü gerektirir.

3 Kart; Kartlar sırasıyla, Güneş (Şimdi yada apaçık görünürde olan), Ay (Geçmiş yada olayın görünmeyen kısımları) ve Yıldız (Gelecek yada olasılıklar) olarak temsil edilir. Ayrıca yukarda bahsettiğim gibi, 3 kart resimli roman gibi okunarak, kafamızdaki şeyle bağlantılı bir hikaye kurgusu yaratılabilir.

5 Kart; Formasyonu ister sıralı dizi şeklinde, veya 4 köşeye 4 kart ve ortada merkez kart olmak üzere olabilir. Kartlar sıralı dizi şeklinde açılırsa, gene resimli roman gibi okuma yapılabilir. Merkezli 4 köşe şeklinde olursa, merkezdeki kart kilit yada sonuç kartı olurken, köşelerdeki kartlar, soruna etki eden iç ve dış etkileri betimler.

7 Kart; en çok formasyon barındıran açılımdır. Formasyonuna göre, Süleyman’ın mührü, piramit, çiçek açılımı gibi …. isimler ile anılır, veya gene en düz şekilde “sıralı dizi” olarak açılıp, resimli roman okuması yapılabilir.

Keltik Açılımı; Tarot’un en karakteristik açılımıdır, 10 kart barındırır. İlk 2 kart birbirine çarpraz şekilde üst üste konur. İlki sorunun esasını, diğeri engelleyici durumu belirtir. Sonraki 4 kart, bu ilk iki kartın 4 bir yanını aşağı yukarı sağ sol şeklinde sarar;  Yukardaki kart olasılıkları, Aşağıdaki kart yakın geçmişi veya olayın iç yüzünü, soldaki kart geçmişi, sağdaki kart geleceği temsil eder. Geri kalan son 4 kart ise, yerleştirilen ilk 6 kartın sağ tarafına, aşağıdan yukarıya sıra olacak şekilde yerleştirilir. 7. kart duruma etki eden şeyleri, 8. kart harici etkileri, 9. kart umut ve korkuları, 10 ve son kart ise sonucu temsil eder.

İşte böyle… daha fazla bilgi için internete veya kitapçılara bakabilirsiniz. şimdiden iyi eğlenceler !

Kaynak; http://en.wikipedia.org/wiki/Tarot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s