PH Conditioner Skyscraper – PH Düzenleyici Yapılar

PH Conditioner

The outbreak of the Industrial Revolution in Europe, since 1750, unavoidably brought severe environmental pollution. The most explicit consequence is the Acid Deposition caused by waste of large-scale industrial production.

Produced by the fossil fuel used in abundance, as well as the heavy traffic and industrial production, the SO2&NOx drives the PH value of atmosphere under 5.6. Gradually precipitating to the surface of the earth, these acidic materials have caused great harm to plant, architecture and human beings.

The project aim to use a gentle way to manage Acid Deposition and eventually turn pollutants into available resources (reclaimed water & chemical fertilizer) for the region of Chongqing.

evolo/ph-conditioner-skyscraper

1750’de başlayan Avrupa endüstri devriminden beri, küresel anlamda çevresel kirlilik kaçınılmaz bir hal almıştır. Özellikle, bunun en açık sonucu, büyük çaptaki endüstri ürün atıklarının sebep olduğu asit birikimidir.

Fosil yakıtlarının yoğun kullanımı (trafik sıkışıklıkları, endüstri ürünleri), SO2 ve NOx maddelerinin aşırı salımınına ve atmosferdeki PH seviyesinin 5.6 dereceye düşmesine sebep vermektedir (Bilmeyenler için not; PH çeşitli çözeltilerin asitlik ve bazlık derecesini ölçen bir ölçü birimidir. 1’den 14′ kadar skalası vardır ve 7’den aşağısı asidik, 7’den yukarısı bazik kabul edilir. Bir çözeltinin Ph’nın tam 7 çıkması ise onun nötr olduğunu gösterir. Mesela saf sunun PH’ı 7’dir). Yani atmosfer daha çok asidik olmakta (mesela asit yağmurları), ve bu asitlik derecesi bitkilere, yapılara ve insanlara zarar verebilmektedir.

Bu projede ise, atmosferdeki asit birikimini uygun bir şekilde yönlendirerek, zararlı maddeleri yararlı kaynaklara (artılmış su, kimyasal gübre …vb) dönüştürmeyi amaç edinilir.

Projedeki binalar, asit birikiminin toplandığı 200-300 metre yüksekliğe kurulacak. Sanki bir deniz-anasını andıran binaların en üst kubbesi, H2 ile doldurularak havalanması sağlanacak. Hava yastıklarına iliştirilmiş gözenekli zarlar, atmosferdeki asidi emebilecek. Emilen asit filtrelenip çekirdek bir temizliyiciye verilecek. Orada, asidi dönüştürebilen mikroorganizmalar sayesinde biyolojik bir aksiyona geçen madde nötürlenebilecektir.

Nötürleme ile asitli madde, bitkilerce abzorve edilecek amonyum tuzlu bir nötür likid’e dönüştürülecek. Kalan likid, depolama tankına gönderilerek, olası ihtiyaçlar için kullanılacaktır. En sonunda ise şehrin atmosferi gittikçe temizlenecek, ve vatandaşlar yaşam kalitesindeki gelişime bizzat şahit olabileceklerdir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s