Oceanscraper – OkyanusDelen

Oceanscraper

Constructing a building that floats in the ocean has inherent benefits, the main boon being buoyancy. Locating a structure in the sea allows the possibility for massive complexes to be constructed without the restraints of gravity, opening possibilities for great architectural experimentation.

Enter “Oceanscraper,” a design for a cone-shaped underwater city complex. The Oceanscraper has a large “bowl” in the center to allow daylight to reach the depths; surrounding the bowl is a ring of living space. Submarines dock into the living space, and residents remain inside, creating a community of submarine apartments. This mobility affords freedom for residents and also allows each city complex to shift rapidly, if need be. Submarines are free to navigate both within the bowl and outside of the complex, and can dock collectively in themed groups, such as submarines that are performing research, or those that are hosting tourist groups, etc.

Each complex has two Borei nuclear submarines stationed at the bottom; one is positioned to face the sky, the other to face the sea floor. Borei submarines are the fourth-class nuclear subs used by the Russian Navy, but their life spans will only carry them through to the middle of the 21st century. After they are decommissioned, they must sit on the ocean floor with radioactive waste material inside, posing great potential threats to sea life. Instead of letting them rot, The Oceanscraper will commission these subs back into use, using them as nuclear power stations. Power lines from the submarines will connect directly to the city complexes to bring them energy. The power will be generated from the 16 intercontinental missile launch silos located inside each Borei submarine.

evolo/oceanscraper

OceanScraperr

Okyanusta yüzen ve derinlere doğru uzanan bir yapı inşa etmenin bazı avantajları vardır, bunlardan en önemlisi suyun kaldırma kuvvetidir. Su içindeki yapılar, yer çekiminin çok fazla direnci olmadan rahatlıkla inşa edilebilir; ve bu durum mega yapıların olanaklarını bize sunabilir.

Bu “Okyanus-Delen” projesinde, koni şeklinde mega bir su altı kompleksi tasarlanmış. Koninin geniş “çanak” kısmı gün ışığının en derin bölmelere gitmesini sağlayacak, ve çanağın çevresinde ise yaşam alanlarından oluşacak bir çember olacak. Üstelik bu yaşam alanları orta-boy bir denizaltı modülleri olarak tasarlanıp, bir nevi deniz altı apartmanları oluşturacak ve içindeki kişilerle birlikte istedikleri yere seyahat edip tekrar yerlerine park edebilecekler. Modüllerdeki bu hareketlilik genel kompleksin gerektiğinde esnek bir yapıda olmasını sağlayacak. Ayrıca bu denizaltı modülleri çanak içinde yada dışında istedikleri yere gidebilmekte, ve bundan başka turistik gezilerden bilimsel araştırmalara kadar her türlü amaç için kullanılabilmektedir.

Bu mega su altı komplekslerinin her birinin altına, biri gökyüzüne diğeri ise deniz dibine doğru konumlandırılacak, ikişer Borei nükleer deniz altısı yerleştirilecek. Borei denizaltıları Rus Donanması tarafından kullanılan 4’üncü derece nükleer denizaltılar olup ömürleri sadece 21. yy ortalarına kadardır. Açığa alındıklarında, içlerindeki radyoaktif atıkla birlikte okyanus tabanına terkedilecek olan bu denizaltılar, ilerde deniz yaşamı için büyük bir tehlike oluşturabilirler. O nedenle, onları öyle başı boş bırakmak yerine, Okyanus-delen projesinde nükleer güç istasyonları olarak değerlendirilebilirler. Kıtalar arası misil fırlatma silolarından elde edilecek güçle tüm Okyanus delen kompleksi rahatlıkla beslenebilir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s