Innovative Farmscraper Concept – Yenilikçi Çiftlik Gökdeleni

…. Designed to mimic the appearance of a cairn, a trail-marking mound of stones, the six eye-catching towers in Callebaut’s proposed project emulate a sense of nature. The multipurpose buildings combine rural and urban environments both in design and function. Each “pebble” in the residential and community structure serves a separate purpose. From concert hall spaces and shopping centers to gardens and agricultural sites, the sustainable towers offer a green solution to city dwelling.

Fully equipped with wind turbines, solar cells, and a means of growing organic vegetation, the primary purpose of Callebaut’s project is to provide positive energy and lessen the human race’s carbon footprint. The project states: “The challenge is to create a fertile urbanisation with zero carbon emission and with positive energy, this means producing more energy than it consumes, in order to conciliate the economical development with the protection of the planet.”

mymodernmet/vincent-callebaut-architectures-asian-cairns

Belçikalı Mimar Vincent Callebaut’ın Asya Höyükleri projesi, Çin’in kentsel çevresi için yeni bir ekolojik görünüm öneriyor; Çiftlik gökdelenleri. Çin’in hızla artan kentsel nüfusu yüzünden, her geçen gün kırsal alandaki yerleşim ve nüfus gittikçe azalmakta, ve bu da çevresel sorunlara yol açmakta. Callebaut kendi projesinde ise, bu problemleri, Shenzhen şehrinde dikey bir çiftlik kuleleri kullanarak çözmeye çalışmış.

Bir tür höyük görünümünü taklit edecek şekilde tasarlanan bu yapı, doğayı uyumsayacak 8 kuleli bir gökdelen şeklinde olacak. Çok işlevli olarakta kullanılacak bu gökdelen grubu, tasarım ve fonkisyon açısından kentsel ve kırsal çevrenin bir kombinasyonu olacak. Ayrıca ressimlerde görülen, her bir çakıl taşı görünümlü modül, konaklama, eğlence … vb … çeşitli amaçlara hizmet edebilecek saloncuklar olacaktır. Yani konser salonlarından, alışveriş merkezlerine ve tarımsal alanlara kadar, bu kule her bakımdan yeşim bir çözüm sunacak.

Ayrıca yapıya serpiştirilmiş, rüzgar gülleri ve güneş panelleri ile enerji kaynağı doğal yollardan elde edilecek. Tasarımcılara göre, buradaki amaç; sıfır kirlilik ve pozitif enerji ile en verimli kentsel alanı yaratmaktır. Pozitif enerjiden kasıt, tükettiğinden daha fazla enerji üretebilmek ve gezegenin yakın ve uzak geleceğine yatım yapmak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s