Coastal Fog Skyscraper – Kıyısal SiS Kulesi

Alberto Fernández, Susana Ortega;

Huasco City is a port in the north of Chile. The city is a place of important agricultural development thanks to the Huasco River, but in the last decade the water flux decreased, which will probably lead to agriculture disappearance in the near future. A new strategy is required to obtain water from the Atacama Desert. In this place there is a climatic phenomenon called Camanchaca, dense coastal fog that has dynamic characteristic: condensation at great heights that is carried towards coastal zones by strong wind currents. Its origin is in the anticyclone of the Pacific Ocean that produces a layer of stratocumulus, covering the coastal strip from Peru to northern Chile. The base of the cloud is at 400 meters (with a variation of 200 meters) above sea level. The second layer contains minerals from the sea, in lower concentration than sea water.

The idea is to build towers that collect water from these clouds and provide it to new agricultural land along the coast. The towers are 400 meters-high, and designed to catch water particles in the air that come from the coast to the Valley of the Huasco River. The anticipated performance, ranges from two to ten liters per square meter of vertical surface. Each tower has 10,000 square meters of vertical surface, producing a minimum of 20,000 liters per day, and an impressive maximum of 100,000 liters. There will be enough water to start agriculture in this arid coastal region.

evolo.us/coastal-fog-skyscraper

Coastal Fog Skyscraper

Kuzey Şilide bir liman kenti olan Huasco ŞehriHuasco nehri sayesinde önemli bir tarımsal gelişim bölgesidir. Ama son senelerdeki su akışının azalması nedeniyle, bölgedeki tarımın geleceğini yok olacak seviyedeymiş. Bu nedenle, dünyanın en kuru bölgesi olarak nam salan Atakama çölünden su elde edebilecek yeni bir strateji düşünülmektedir. Camanchaca denen yoğun-kıyısal-sis iklimi fenomenine sahip olan bu yerin özelliği kullanılarak, güçlü rüzgarlarla kıyı bölgelerinden gelen hava yüksek yapılarda yakalanıp yoğunlaştırılabilir. Bu havanın kaynağı, Peru’dan kuzey Şili’ye kadar kıyı sahilini kaplayan bir stratokümülüs katmanı üreten pasifik okyanusların antisiklonlarındadır (yüksek basınç). Bu bulutun tabanı deniz seviyesinden 200-400 metre yukarda olur ve ikinci katman, deniz suyundan daha az yoğunlukta olan, deniz mineralleri içerir.

Kısacası fikir, bulutlardan suyu toplayıp tarımsal alanları besleyebilecek bir yapı inşa etmek. Bu yapı yaklaşık 400 metre yükseklikte bir kule olacak ve Huasco nehrinin vadi kıyılarından gelen havada ki su parçacıklarını toplayabilecek şekilde tasarlanacak. Bu tasarımın dikey yüzeylerinden her bir metre kare başına 2-10 litre kadar su toplayabilmesi düşünülüyor. Her bir kulede yaklaşık 10,000 metre kare yüzeyi olacağından, bu da günde en az 20 bin litre en çok da 100 bin litre su üretimi demektir. Ve bu kadar su miktarı, kurak bir alanda tarım başlatmak için oldukça yeterli olabilir.

Bu kulenin özelleşmiş fonksiyonlarıyla 4 ana bileşeni olacaktır;

  1. Su toplayıcı olarak kullanılacak 4 kenarlı yüksek yoğunlukta plastik ağlar.
  2. Spiral kolları bağlayacak olan 4 taraflı düşük yoğunlukta bakır ağlar.
  3. Yapıyı destekleyip Suları ana sarnıçlara nakliye edecek olan spiral kollar.
  4. Ve son olarak 3 bölüme ayrılmış ana sarnıç; Üst yüzeyde bir su deposu, orta katmanda çok-kompozit bir filtre zarı, ve son olarak temiz suyu dağıtacak bir sirkülasyon sistemi.

Coastal Fog S

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s