Tundra City – Madenden Şehre

tundra city

Pavel Sipkin;

Tundra City is located in the exhausted diamond mine, Udachnaya “Lucky” which is the geographical center of the entire Russian Tundra – the last point of urbanization of the Russian North.

The tundra is an unexplored region, which hardly anyone wants to go. It is associated with a “hole” due to poor living conditions. The Russian government has paid attention to the prospect and huge potential benefits of developing the region to the whole the country. This has been facilitated by the existing geopolitical threat posed by the rapidly development of China, India, and other countries.

Tundra City is a launching pad to address the problems of the region: population, development of infrastructure, creation of new industry, agriculture, science, and culture.

Tundra City is a new ark, which will gather people together for a new life, new qualified scientists and workers will grow, who will put the Yakut ideas into practice. The tradition of the Yakut people is dominated by the heart-“olonkho”. The Center (a symbolic heart) is built of 11 modules – logs, including the following areas: scientific, social, agro-industrial, residential, relaxation, hospitality, educational, and industrial. Two blocks (expedition and station) are located on the surface; the rest of the program is located underneath. A central skeleton supports spatial structures while residential unit are built around an H section, in which the central wall is complemented by a number of locked houses. Academic (scientific) units are built of space trusses. Agro-industrial unit consists of a structure of massive floors, fixed on the central bearing wall.

evolo/tundra-city

Tundra Şehri projesi, Rusya Tundrasının merkezinde (Rusyanın kuzeyinde ki kentleşmenin en son sınırında) bulunan ve artık kullanımdan çıkmış Udachnaya (anlamı Şanslı) Elmas madeninde (Dümyanın 3. en derin çukuru) kurulması için geliştirildi.

Belki bildiğiniz gibi, Tundra iklimi çok sert ve soğuktur, ve kimse o bölgelere gitmediği için görece keşfedilmemiş kalmıştır. Yaşattığı zor yaşam koşulları nedeniyle de, buralarda ki yaşam “çukurda” yaşamakla özdeşleştirilmiştir. Ama son zamanlarda Çin, Hindistan ve buna benzer diğer ülkelerin ivmeli büyümesinin yaratacağı dolaylı tehditlerden dolayı, Rusya hükümeti,  ülke genelindeki her türlü potansiyellere büyük dikkat vermeye başladı.

Böylelikle bu proje öneri olarak geliştirildi. Tundra Şehri, bu eski elmas madeninden yararlanarak bölgedeki sorunları çözmede bir başlangıç noktası olmayı amaçlar. Nüfus, altyapı gelişimi, yeni endüstri ve iş alanları açma, tarım, bilim ve son olarak kültür gibi alanlarda gelişim, çeşitlilik ve sirkülasyon geliştirebilecek.

Tundra Şehri, esasta, insanları yeni bir hayat için toplayacak bir çatı gibi olacak. Bu yeni şehirde bir çok vasıflı bilim-insanı ve işçi yetişebilecek ve Yakut insanlarının hayat felsefelerini pratiğe dökebilecekler. Yakut geleneğinde, insanlar olonkho yani kalple yönetilir. Sembolik bir kalp olan bu merkez tam 11 parçadan oluşur; Bilimsel, sosyal, tarımsal sanayi, yerleşim, rahatlama, konaklama, eğitim, akademik, istasyon, ulaşım ve sanayi.

2 blok (sefer ve istasyon) yüzey seviyesinde bulunacak, ve diğerleri yer seviyesinin altında, elmas madeninin dibine kadar inecek. Yerleşim bloğu, H” şeklinde inşa edilerek, ortadaki yatay duvarla yapının ana iskeletinin destekleyerek, evleri barındıracak. Akademik ve bilimsel bloklar ise bir tür ızgara sistemiyle düzenlenecek. Tarımsal sanayi bölümü ise merkezi taşıyıcı duvara sabitlenmiş sert zeminle desteklenecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s