Rain Collector Skyscraper – Yağmur Toplayıcı

Ryszard Rychlicki, Agnieszka Nowak;

… A third of water being used in households in western countries is flushed in toilets….

Since 1900 the total water consumption in the US has increased by 1000%. At present, an average American uses five times more water that a citizen of developing countries. Such an increase is related to among others improved living standards. On the other hand, a national hobby of the Danes is collecting rain water for washing and watering plants. Within the last ten years average use of pure water in Denmark dropped by 40% and inhabitants of the so called eco-villages use a third part of the national average. In view of these data, we decided to design a tower, whose structure will allow for capturing and processing as much rainfall as possible to provide with water for its inhabitants.

For millennia plants have been developing systems of capturing and processing rainfall. Such systems helped them to deal with water deficits or surpluses.  Similarly, we wanted to copy their simple mechanisms of rainfall capturing and processing. Initially, in designing the tower, we focused at shaping and modeling the surface of the roof to capture as much rainfall as possible. Under a roof’s surface, there are water reservoirs in the form of a large funnel and reed fields, which serve as a hydro botanic water treatment unit. The unit processes water into usable water that is further transmitted to apartments.  A network of gutters on the external surfaces of the building is designed to capture rainfall flowing down the building. Such flowing rainfall is transmitted to floors and its surplus is stored in a reservoir under the building. Water captured and processed by the building may be used for flushing toilets, feeding washing machines, watering plants, cleaning floors and other domestic applications. Having analyzed rainfall in several large cities in developed countries, we obtained a formula that shows what percentage of daily pure water consumption may be replaced with rainfall thanks to the technology applied in our building.

evolo.us/rain-collector-skyscraper

Bu yapı, çatısındaki özel bir tasarım sayesinde yağmur sularını maksimum düzeyde toplayarak, içinde yaşayanlarına günlük ihtiyaçlarına yetecek suyu sağlayabilir. Bir insanın gün boyunca her türlü işte kullanabileceği su ihtiyacı ortalama 150 litre olarak belirlenmiş, ve bunun 85 litresini yağmur sularından karşılanabileceği düşünülebilir. Bilindiği gibi, özellikle son 30 yılda su ihtiyacı dünya çapında bir problem olmaya başladı. Özellikle artan ve fazlasıyla yaygınlaşan bir çok yeni teknolojiler, mesela çamaşır ve bulaşık makinaları, bahçe sulama tesisatları, tuvaletteki sifonlar, bu su sorununu daha da arttırmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, suyun 3’de biri tuvaletlerde sifon suyu olarak kullanılmakta.

1900’den beri, Amerikada’ki su ihtiyacı %1000 artmış durumda. Bugün, ortalama bir amerikalı, Üçüncü dünya ülkesi vatandaşından 5 kat daha fazla su kullanmakta. Elbette bu aşırı su kullanımı, gelişen hayat standardıyla doğru orantılıdır. Ama diğer taraftan, Danimarka gibi gelişmiş ülkeler, yağmur suyundan yaralanarak, yıkama ve bitki sulama gibi işlerde kullanıyorlar bile. Açıkçası bu yöntemi seçmelerinin sebebi, Danimarka’nın kendisini çevreci sayan bazı vatandaşlarının dünya ortalamasından 3 kat fazla su kullanması ve dolayısıyla son 10 yılında saf suyunun %40 azalması nedeniyle olmuştur. Sonuçta, verilerin ışığında, yağmur sularını en verimli şekilde toplayıp işleyecek ve bunu bina sakinlerine dağıtabilecek bir yapı tasarımı şart olmuştur.

Şimdiye kadar, yağmur suyunu toplayıp işleyebilecek bir çok sistem zaten geliştirilmiş durumda. Bu tür sistemler esiklikleri ve fazlalıklarıyla oldukça kullanışlılar. Aynı şekilde, bu sistemlerin yağmur suyunu toplayıp işleyen basit mekanizmaları baz alınıp, bir gökdelen tasarlanabilir. Öncelikle yağmur suyunu olabildiğince çok toplayabilecek özel bir çatı şekli tasarlamak gerekecektir (bakınız resimler). Çatının altında ki, bir hidro-botanik su birimine hizmet eden geniş huni ve borular olacaktır, ve bu Birim, kullanılabilir suları yer çekimiyle apartmanlara aktaracaktır. Ayrıca bundan başka, binanın özel dizayn edilmiş yan yüzeyleri, yağmur sularını bina yüzeyinden yakalayıp aşağıdaki bir rezerve akmasını sağlayacaktır. Binanın bu en aşağısında ki depoda toplanan su daha sonra gene kullanılmak üzere apartmanlara transfer edilecek. Tüm Bu toplanan yağmur suları, özellikle tuvalet sifonları, bulaşık ve çamaşır makinaları, yer temizliği ve bahçe sulamada …vb kullanılabilir. Elbette bu tür binalar, yüksek oranda yağmur alan şehirler için uygun olabilirler.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s