Mahşerin 4 Atlısı

“4 Raiders” filminden ilham alarak, incil referanslı bu kıyamet efsanesini tanıtmak isterim. Mahşerin 4 atlısı, İncilin yeni ahitinin son kitabında bahsedilir; Yazıtlar Tanrının sağ elinde tuttuğu 7 mühürle mühürlü bir kitabı anlatır. Bu mühürler açıldığında kıyamet  başlayacaktır. Hristiyanlık inanışında bir tür kurban ve fedakarlık simgesi olan Tanrının kuzusu, bu mühürlerden ilk dördünü açarak beyaz, kızıl, siyah ve soluk (yada yeşil) atlının çağrılmasına sebep olur. Ayırca, 5’inci mührün açılması “şehitlerin çığlıklarını” serbest bırakır, 6’ıncı mührün açılması doğal afetlere sebep olur, ve son olarak 7’inci mührün açılması ile 7 brozancı melek, 7 büyük belaya sebep olacak 7 kaseyi haber verir.

Elbette, yorumdan yoruma değişmekle birlikte, bu atlılar sırasıyla, fetih (bazı yorumlarda veba), savaş, kıtlık ve ölümü temsil eder. Hristiyanlık inanışına göre, bu 4 atlı hesap gününün ilahi habercisidirler.

Beyaz Atlı

Kuzunun 7 mühürden ilkini açtığını gördüm. Sonra, 4 yaratılıştan birinin gök gürültüsü gibi sesle “Gel ve gör !” dediğini duydum. Baktım, ve bir beyaz at vardı ! Sürücüsü bir yay tutuyordu, ve ona bir taç verilmişti, ve fatih gibi sefere çıktı.

Bu metin, genellikle beyaz atlının fetihi temsil ettiği şeklinde yorumlanır. Ama açıkçası, beyaz atlının tam olarak hangi tarafta olduğu oldukça tartışmalıdır. Kimilerine göre, diğer atlılarla birlikte takım olup, kötü tarafta olduğu düşünülür. Bazıları da, bu atlının İsa’nın bizzat kendisi olduğu ve mahşer günü günahkarları yenerek (fetih yaparak) zafer kazanacağı şeklinde düşünülerek, iyi tarafta olduğu farz edilir. Zaten “beyaz” renk her zaman iyi olumlu şeyleri temsil ettiğinden, çoğu kişi bu teoriye katılır. Yinede, bu beyaz atlıyla ilgili oldukça çeşitli ve komplike yorumlar sürmektedir. Açıkçası, bu 4 atlı içinde en çok ilgi gören ve tartışma yaratandır.

Kızıl Atlı

Kuzu ikinci mührü açtığında, ikinci yaratılışın “Gel ve gör !” dediğini duydum. Sonra, bir ateşli kızıl renkte başka bir at çıka geldi. Sürücüsüne dünyadan barışı alma ve insanların birbirini katletmesi gücü verilmişti . Ona büyük bir kılıç verilmişti.

Bu metinde, ikinci atlının savaşı ve kitlesel katliamı temsil ettiği şeklinde yorumlanır. Atının rengi ateş kızıldır. Bu renk ve ayrıca sürücünün tuttuğu büyük kılıç akacak kanı düşündürmektedir. Ayrıca ilk atlının fethine karşılık, bu ikinci sürücünün bir tür iç savaşı temsil ettiği şeklinde de yorumlanır. Bazılarınca da, hristiyanlara karşı yapılacak zulmü de haber verir.

Siyah Atlı

Kuzu üçüncü mührü açtığında, üçüncü yaratılışın “Gel ve gör !” dediğini duydum. Baktım, ve siyah bir at gördüm ! Sürücüsü elinde bir terazi tutuyordu. Sonra dört yaratılışın ortalarından bir sesin şöyle dediğini işittim; “Bir günlük ücret için bir ölçek buğday, ve bir günlük ücret için üç ölçek arpa. Ama zeytin yağına, şaraba zarar verme!”

Bu metinden, bu atlının kıtlığı temsil ettiği düşünülür. Sürücünün elinde taşıdığı terazi kıtlık zamanında dengesizce artacak fiyatları temsil eder. Öyle ki, kişi ne kadar çalışırsa çalışsın kendisine ve ailesine yetecek miktarda yemek alamayacaktır. Ayrıca bu 4 atlı içinde, sadece bu atlıya, belirsiz de olsa, bir çeşit ses verilmiştir, ve seste buğday ve arpanın fiyatından bahseder, ayrıca yağa ve şaraba karşı bir ihtimas (!) vardır. Yani sanki, yağ ve şarap dışında, diğer her şeyin fiyatı dengesizce değişecektir. Bazılarınca bu, temel ihtiyaç ürünlerinin kıtlığına rağmen, lüks eşyaların adaletsiz ve kasıtlı bir şekilde üretilmesini ve bunun sonucunda sınıflar arasında dengesizliği ve çatışmayı doğuracağı şeklinde yorum getirilir. Bir diğer yorumda da, yağ ve şarabın Hristiyan ayinlerinde kullanılması sebebi ile, ne olursa olsun, inancın korunacağı şeklinde düşünülür.

Soluk (yada Yeşil) Atlı

Kuzu dördüncü mührü açtığında, dördüncü yaratılışın “Gel ve gör !” dediğini duydum. Baktım, ve soluk bir at gördüm ! Sürücüsünün ismi Ölümdü, ve tam arkasından ölüler diyarı onu takip ediyordu. Onlara kılıçla, kıtlıkla, hastalıkla ve yeryüzünün vahşi hayvanlarıyla Dünyanın dörtte birine ölüm saçmaları için güç verildi.

Bu dört atlı içinde, özel bir ismi “Ölüm” olan olan tek atlı budur. Ayrıca bu sürücü, diğer atlılar gibi, herhangi bir silah yada eşya taşımamaktadır, ama onun yerine ölüler diyarını peşinden sürüklemektedir. Yalnız bazı illüstrasyonlarda, bir tırpan taşır şekilde resimlenir. Bir çok yorumcu bu atlının bariz bir şekilde ölümü temsil ettiğinde birleşir, ve diğer atlılarla birlikte dünyanın dörtte birini öldürecek denli büyük güçlere sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca vahşi hayvanlarla kastedilen ise bu özellikleri gösteren insanlardır ve eylemlerinin getireceği ölümdür: Ölüme yol açan ağır adi suçlar, terör ve katliamlar. Kitabı Mukaddes son günlerde insanların yozlaşmasının bu etkileri yapacağını anlatır. Bundan başka bu atlının rengi de, eski metinlerin çevirilerinden kaynaklanan karmaşadan, biraz yoruma açıktır. “Soluk” renk, bazen soluk yeşil yada sarımsı yeşil şekilde çevrilir. Bu rengin, cesedin çürüdükçe aldığı renkten esinlendiği düşünülür. Gerçi bazı modern illüstrasyonlarda, bu atlının parlak yeşil renkte de temsil edildiği görülmüştür.

Kaynak; wiki/Four_Horsemen_of_the_Apocalypse, Wiki-tr-mahşerin 4 atlısı 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s