Water Purification Skyscraper – Su Arıtma Gökdeleni

Rezza Rahdian, Erwin Setiawan, Ayu Diah Shanti, Leonardus Chrisnantyo;

The city of Jakarta, Indonesia, was originally designed in the confluence of thirteen rivers which were used for transportation and agriculture. The largest of its rivers is The Ciliwung River, which has been extremely polluted during the last couple of decades, characterizes by hundreds of slums inhabited by thousands of people in marginal conditions.

The Ciliwung Recovery Program (CRP) is a project that aims to collect the garbage of the riverbank and purify its water through an ingenious system of mega-filters that operate in three different phases. The first one separates the different types of garbage and utilizes the organic one to fertilize its soil. The second phase purifies the water by removing dangerous chemicals and adding important minerals to it. The clean water is then fed to the river and to the nearby agricultural fields through a system of capillary tubes.  Finally in the third phase all the recyclable waste is processed.

One of the most important aspects of this proposal is the elimination of the slums along the river. The majority of the people will live and work at the CRP which could be understood as new city within Jakarta. The CRP project will be a 100 percent sustainable building that will produce energy through wind, solar, and hydroelectric systems.

evolo.us/water-purification-skyscraper-in-jakarta

Endonezya’daki Cakarta şehri aslen, ulaşım ve tarımda kullanılan 13 nehrin kavşağında kurulmuştur. Ama bu son 10 yıllarda, en geniş nehri olan Ciliwung nehri, yüzlerce gecekonduda yaşayan binlerce insanın marjinal koşulları yüzünden aşırı derece de kirlenmiş durumda.

Sonunda Ciliwung Kurtarma Programı (CKP) adında bir gökdelen-su arıtma projesi düşünülerek, nehirde birikmiş çöpleri toplayacak, ve 3 farklı fazla çalışan dev filtrelerle nehir suyunu arıtacak dahiyane bir sistem tasarlanmış. Filtrelerin ilk fazında, çöpler türlerine göre ayrılır, ve yararlı organik bileşikler toprağı gübrelemede kullanılır. İkinci faz tehlikeli kimyasalları sudan arındırıp, yararlı mineralleri suya ekler. Sonra bu temiz su nehre geri verilir ve ordan da çevredeki tarım alanlarına kılcal tüplerle taşınır. En sondaki üçüncü fazda ise, tüm dönüşebilir atıklar işlenir.

Ayrıca bu projenin en önemli yönlerinden biri, nehir çevresindeki gecekondu ve çarpık yapılaşmayı bertaraf etmektir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar ise, çok daha düzenli, temiz ve sağlıklı yaşayıp, çalışabilecekleri, Cakarta’nın yeni yükselen semti olmaya aday CKP gökdelenlerinin olduğu bölgelere ve bu gökdelenlere taşınacak. Ayrıca CKP gökdelenleri, rüzgar, güneş ve hidrolik sistemlerden üreteceği enerji ile %100 kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir bir gökdelen projesi olacaktır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s