Eleştirisel Düşünme Teknikleri

6 şakraya (7. şakra en üstün şakra olduğu için dahil edilmemiş sanırım) sistamize edilmiş eleştirisel düşünme teknikleri. En altta orjinal hali var, ama Türkçesini de hazırladım. İşte eleştirisel düşünmenin 6 tür içinde sınıflandırılmış eylemleri ve sordurduğu sorular ^_^

1- Bilgi – Teşhis ve bilgiyi anımsama

Tanımlama, boşlukları doldurma, listeleme, saptama, etiketleme, yerini bulma, eşleştirme, ezberleme, isimlendirme, anımsama, heceleme, belirleme, anlatma, vurgulama. 

Kim ?, Ne ?, Nerede ?, Ne zaman ?,  Nasıl ?, Nedir ? Açıkla ? 

2- İdrak – Organizasyon, ve olgu ve düşüncelerin seçilmesi

Dönüştürme, betimleme, açıklama, değerlendirme, yorumlama, sıraya koyma, yeniden şekillendirme, kendince tekrar söyleme, yeniden yazma, özetleme, dayandırma, tercüme

Kendi kelimelerinle tekrar açıkla ?, Bunun ana fikri nedir ?, İkisi arasında ne gibi farklar vardır ? Kısa bir özetini yazabilir misin ? 

3- Uygulama – Olgu, kural ve prensiplerin kullanılması

Uygulama, hesaplama, sonuç çıkarma, kurma, gösterme, belirleme, çizme, bulma, örnek verme, resimleme, yapma, çalıştırma, sergileme, çözme, kural belirleme, kullanma

Örneği nedir ?, Neyle alakası var ?, Önemi nedir ?, hangi koşullarda olur ?

4- Çözümleme – Bütünü parçalara ayırmak (Tümden gelim)

Analiz etme, kategorize etme, sınıflandırma, karşılaştırma, çelişme, tartışma, eleme, etkenleri belirleme, şemalandırma, ayırdetme, inceleme, ayrım yapma, sınama, anlam çıkarma, belirleme

Bölümleri veya özellikleri nelerdir ? Bir özelliğe göre nasıl sınıflandırılır ? nasıl resmedilir, şemalandırılır veya iskeleti çıkarılır ? Nasıl karşılaştırılır ve farklılıklar bulunur ? Ne gibi kanıtlar ileri sürülebilir ?

5- Sentez – parçaları birleştirip yeni bir bütün oluşturma (Tüme varım)

Değiştirme, birleştirme, oluşturma, yaratma, tasarlama, olağandışı bir yol bulma, formüleme, meydana getirme, buluş yapma, icat etme, planlama, tahmin etme, davranma, üretme, tekrar düzenleme, tekrar oluşturma, tekrar planlama, gözden geçirme, önerme, farz etme, görselleştirme, yazma

Ne tahmin edersin yada sonuç çıkarırsın ? Ne gibi fikirler ekleyebilirsin ? Nasıl yeni bir şey yaratabilir yada tasarlayabilirsin ? Buna Ne gibi çözümler önerebilirsin ? Şeyleri birbiri ile kombine edince neler olabilir ?

6- Değerlendirme – Seçenekleri, yargıları ve kararları geliştirme

Bilgilendirme, karşılaştırma, seçme, sonuca varma, karar verme, savunma, değerlendirme, fikir söyleme, yargılama, doğrulama, öncelikleme, sıralama, değer biçme, ayırma, destekleme, değer verme

Aynı fikirde miyim ? açıkla !, Bunun hakkında ne düşünüyorsun ? En önemli şeyi ne ?, bir özelliğe göre sıralama yap ? Bunun hakkında ne gibi karar verirsin ?, Belirlemede kullandığın kriterler nelerdir ?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s