New Tower of Babel – Yeni Babil Kulesi

Maciej Nisztuk;

In an era where mega-structures threaten to strip man’s needs and the humanity of architecture from new buildings and the field as a whole, the “Tower of Babel” seeks to do the opposite, existing as a living monument to its creator and their aspirations. The building is perpetually “under construction” as the needs and wants of its creator evolve, allowing the monument to experiment with and showcase many architectural trends.

The skyscraper is a mutation of the Palace of Culture and Science, an enormous, landmark structure built in 1955 in the destroyed center of Warsaw, Poland (which was still ravaged from WWII). Although it is the most recognizable symbol of Warsaw, it is a controversial building, as it symbolizes, to many, Soviet domination and the enslavement of the Polish nation. A typical communist monument, it ignored the local architectural vernacular and good urban planning, and instead was built as a monolith to tower over the rest of the city.

Despite this, the designer of the Tower of Babel defends the Palace: “It is a monument of IDEA, a monument of its creators.” Today’s architectural monuments are driven by money, not people, and symbolize the culture’s worship as such. This capitalist approach to architecture creates a “dystopia,” says the designer. The Tower of Babel is therefore meant to glorify the old use of monuments to honor people and social ideas. It is a “maze of glued-together architectural blocks which are not finished, incomplete or damaged.” This commentary reveals that though past monuments may have glorified controversial regimes or figureheads, at least they had soul, and purpose; modern monuments are about nothing but the monument itself, and the designer protests this reality by leaving the structure raw, without purpose or completion.

evolo.us, new-tower-of-babel

* See also; renklisheyler.wordpress.com/coalesce-skyscraper-kaynasik-gokdelen/

Çağımızda mega yapılar insan ihtiyaçlarını ve mimarı olanakları sergilemeye yönelik inşaa edilsede, “Babil Kulesi” bunun tersini öneriyor, ve yaratıcısına (yani tasarımcaya) ve özlemlere adanan yaşayan bir anıt olarak varlık ortaya koyuyor. Yapı sürekli “yapım aşamasında” kalarak tasarımcıların isteklerine göre evrimleşecek, ve bir tür deneysel anıt olarak bir çok mimari trendin gösterisine olanak sağlayabilecek.

Bu fikir aslında 1955’de Polonya’daki Varşova kentinin 2. Dünya savaşında yıkılmış olan şehir merkezinde inşaa edilen Kültür ve Bilim Sarayı‘nın bir mutasyonudur. Bu yapı Varşova’nın en tanıdık sembolü olsa da, Polonya ulusunun Sovyet hakimiyetinde köleleştirilmesini simgelediği için, oldukça tartışmalı bir yapıdır. Yani tipik bir kominist anıtı gibi, yerel mimariyi ve şehir planını hiçe sayarak, tek kütle bir anıt yapısı olarak tüm şehirden alakasız ama ona baskın olacak şekilde inşaa edilmiştir.

Buna rağmen, “Babil Kulesi” tasarımcıları bu yapıyı savunmaktadır; “Bu yapı bir FİKİR yapısıdır, yaratıcısının bir anıtıdır”. Ama bugünün mimari anıtları insanla değil parayla dönüyor, ve bir tür kültür tapınmasını temsil ediyorlar. Mimariye olan bu kapitalist yaklaşımın bir “distopya” yarattığını söylüyor tasarımcılar. Bu nedenle, eskiden olduğu gibi anıtların insanları ve fikirleri onurlandırması şerefine dayanan “Babil Kulesi”ni tasarlıyorlar. Onlara göre yapı, mimari blokların birbirine yapıştırılıp oluşturulan ve hiçbir zaman tamamlanmayacak ve zarar görmeyecek bir labirent olacak. Bu yorum geçmişteki anıtların, tartışmalı rejimleri ve fikirleri onurlandırması düşüncesini tekrar ortaya koyacak; çünkü en azından o eski anıtları iyi/kötü bir ruhu ve amacı vardı; oysa günümüzdeki modern anıtlar, sanki içi boş ambalaj yada kabuk gibi, kendisi dışında hiç bir şeyi anlatmıyor. O nedenle tasarımcılar yapıyı amaçsız ve tamamlamadan ham bir şekilde bırakarak bu “modern anıt anlayışını” protesto ediyorlar.

Ayrıca benzer bir fikir için; renklisheyler/coalesce-skyscraper-kaynasik-gokdelen/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s