Noah’s Ark: Sustainable City – Nuhun Gemisi

Aleksandar Joksimovic, Jelena Nikolic; 

Noah’s Ark is a self-sustainable city on the water that can support all living species, from humans to animals and fish to plants and trees, that have been evicted from land by natural disasters, warfare, whatever disasters the end days may bring. In addition to providing protection from these disasters, the Ark concept also addresses overcrowding on land: 72% of the earth’s surface is already covered by water, so extension of the urban city grid onto water is both logical and useful, as solar, wind and wave energies are easily captured at sea, and it is these natural energy sources that will power the development.

evolo.usnoah’s-ark-sustainable-city

Nuhun Gemisi, insandan hayvana, hatta balık, bitki, ağaçlara kadar, tüm canlıların yaşam koşullarını destekleyebilecek, su üzerinde kendi kendine yetebilen bir şehir projesidir. Özellikle karadaki doğal yada insan-yapımı felaketlerden korumak ve tahliye için güvenli yer sağlamak için geliştirilmiş. Potansiyel felaketlerden korunmanın yanı sıra, bu proje karalardaki aşırı nüfus artışına da çözüm getirmeyi amaçlar. Bilinebileceği gibi dünyanın %72’si sularla kaplıdır ve insanlık geri kalan onda üçlük alana sıkışmış durumdadır. Şehirleşmenin bu boş %72’lik alana yayılmasıyla birlikte, okyanuslardaki halihazırda olan güneş, rüzgar ve dalga enerjilerinden kolaylıkla yararlanılabilir.

Bir çok büyük mavna ağından oluşan bu proje, su altında tünellerle birbirlerine ve karaya bağlanabilecek. Bu mavnalar neredeyse bir mahalle büyüklüğünde olup, mavnalardaki yerleşimcilerin nüfusu arttıkça diğer mavnalarla birleşip, yapay ada serileri oluşturabilir.

Ayırca bu koca adayı okyanusun zeminine sabitleyecek esnek kablolar olacak, ve yaklaşık 65 metre yükseklikteki dışsal duvarları rüzgarlardan ve tisunamilerden koruma sağlayacak. Ama çok büyük bir tehlike anında, ada sakinleri, yapay adanın içindeki “baloncuk sığınaklarına” güvenle sığınabilecek, bakınız en alttaki resim.

Ayrıca adanın altındaki büyük türbinler, okyanus akıntısından elektrik enerjisi üretebilecek. Ve adanın alt yüzeyine kaplanmış yapay mercanlar ise deniz canlılarının doğal habitatı destekleyecek yaşam alanları sağlayabilecek, ve böylelikle doğal bir balık çiftliği yaratılıp, balıkçılık yapılabilecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s