Pixar story rules – Pixar’dan hikaye kuralları

 1. You admire a character for trying more than for their successes. Karaktere, başarılarından çok kendisine, sempati ve hayranlık duyulmalı
 2. You gotta keep in mind what’s interesting to you as an audience, not what’s fun to do as a writer. They can be v. different. Sana (yani yazara) ilginç yada komik gelen şeylerden çok, seyirciye ilginç gelen şeyleri aklında tutmalısın. Genellikle ikisi birbirinden oldukça farklı oluyor
 3. Trying for theme is important, but you won’t see what the story is actually about til you’re at the end of it. Now rewrite. Temaya önem vermeye çalış, ama hikayenin sonuna kadar konunun ne ile ilgili olduğunu göremeyeceksin. Şimdi baştan başla !
 4. Once upon a time there was ___. Every day, ___. One day ___. Because of that, ___. Until finally ___. Bir zamanlar bir ____ varmış. Hergün ____. Bir gün ____. Onun için ____. En sonunda ____. 
 5. Simplify. Focus. Combine characters. Hop over detours. You’ll feel like you’re losing valuable stuff but it sets you free. Basitleştir, odaklan (çok grift olma). Karakterleri birleştir. Dolambaçların üzerinden atla. Başta sanki bir çok değerli fikrini kaybediyormuş gibi görünür ama sonuçta seni özgür kılar.
 6. What is your character good at, comfortable with? Throw the polar opposite at them. Challenge them. How do they deal? Karakterin ne de iyi, ne de rahat ? Tam tersi şeyleri önüne at ! Bakalım nasıl başa çıkacak ! 
 7. Come up with your ending before you figure out your middle. Seriously. Endings are hard, get yours working up front. Ortasından önce hikayenin sonunu yaz. Cidden ! Sonlar en zorudur, ve çalışmayı tersyüz ederler !
 8. Finish your story, let go even if it’s not perfect. In an ideal world you have both, but move on. Do better next time. Hikayeni bitir, mükemmel olmasa bile öyle bırak ! İdeal dünyada herşey tamamdır ama sen gelecek sefere daha iyisini yaparsın !
 9. When you’re stuck, make a list of what WOULDN’T happen next. Lots of times the material to get you unstuck will show up. Sıkıştığın zaman, OLMAYACAK şeylerin listesini yap ! seni kurtaracak bir sürü elementin ortaya çıktığını göreceksin !
 10. Pull apart the stories you like. What you like in them is a part of you; you’ve got to recognize it before you can use it. Hikayelerde sevdiğin şeyleri ayır. Bunlar aslında senin bir parçandır; kullanmadan önce sana tanıdık gelecekler
 11. Putting it on paper lets you start fixing it. If it stays in your head, a perfect idea, you’ll never share it with anyone. Kağıt üzerine koyarak düzenlemeye başla. Eğer fikir kafanda kalıyorsa, harika bir fikirdir, asla kimseyle paylaşmak istemezsin !
 12. Discount the 1st thing that comes to mind. And the 2nd, 3rd, 4th, 5th – get the obvious out of the way. Surprise yourself. Aklına ilk gelen şeyi ele, hatta 2’inciyi 3’üncüyü, 4’üncüyü, yani tüm apaçık şeyleri ele. Kendini şaşırt !
 13. Give your characters opinions. Passive/malleable might seem likable to you as you write, but it’s poison to the audience. Karakterine fikirler ver, dile gelsin ! Pasiflik, uysallık iyi gibi görünebilir ama seyirciyi sıkar
 14. Why must you tell THIS story? What’s the belief burning within you that your story feeds off of? That’s the heart of it. Neden BU hikayeyi anlatmalısın ? can alacı şeyi nedir ? işin ruhu burda !  
 15. If you were your character, in this situation, how would you feel? Honesty lends credibility to unbelievable situations. Eğer sen karakterin olsaydın, bu durumda, ne hissederdin ? Dürüstlük, inanılmaz durumlarda, güvenirlilik sağlar ! 
 16. What are the stakes? Give us reason to root for the character. What happens if they don’t succeed? Stack the odds against. Kazançlar nelerdir ? Karaktere sağlam bir neden ver ! Eğer başaramazlarsa ne olur ? Aksi şeyleri sırala !
 17. No work is ever wasted. If it’s not working, let go and move on – it’ll come back around to be useful later. Hiç bir iş boşuna değildir ! Eğer işe yaramazsa, hadi devam et – belki daha sonra işe yarayabilir
 18. You have to know yourself: the difference between doing your best & fussing. Story is testing, not refining. Kendini bilmelisin; özellikle en iyi yaptığınla karışıklıkların arasındaki farkı. Hikaye sınavdır, düzeltme değil
 19. Coincidences to get characters into trouble are great; coincidences to get them out of it are cheating. Karakterleri belaya sokan raslantılar harikadır, ama onları bu beladan kurtaracak raslantılar hilakarlıktır
 20. Exercise: take the building blocks of a movie you dislike. How d’you rearrange them into what you DO like ? Uygulama; sevmediğin bir filmin yapı taşını çıkar. Onu kendine göre tekrar nasıl düzenlersin ? 
 21. You gotta identify with your situation/characters, can’t just write ‘cool’. What would make YOU act that way? Karakterlerini / durumlarını tanımlayacaksın; sadece ‘harika’ yazamazsın ! SENİ o şekilde davranmaya iten şey ne olacaktır ?
 22. What’s the essence of your story? Most economical telling of it? If you know that, you can build out from there. Hikayenin özü nedir ? Kısa ve öz bir şekilde söyle ! eğer bunu yapabilirsen, burdan başlayabilirsin !
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s