Mountain Band-Aid – Dağ Yerleşimi

Yiting Shen, Nanjue Wang, Ji Xia, Zihan Wang;

Industrialization and mining are destroying China’s natural settings, especially mountains, which are excavated to the point of destruction in man’s search for minerals. These processes don’t just devistate regions’ ecologies; they also displace whole populations of people, separating them from their homes and also their means of living, as many in these rural areas work as farmers. The “Mountain Band-Aid” project seeks to simultaneously restore the displaced Hmong mountain people to their homes and work as it restores the mountain ecology of the Yunnan mountain range.

This is achieved with a two-layer construction project. The outer layer is a skyscraper that is built into and stretched across the mountain. By building the structure into, and as part of, the mountain, the skyscraper helps the Hmong people recover their original lifestyle. It is organized internally by the villagers to replicate the traditional village design they utilized before they were displaced. The building’s placement on the mountain means that its height is mainly determined by the height of the mountain. The design as a whole is one of “dual recovery:” the Hmong people living on the damaged mountain can keep the unique organization of space in their village, recreating it within the skyscraper, but they won’t be contributing to the mountain’s degradation. Instead, they help the mountain’s environmental restoration by recycling domestic water for mountain irrigation. It is this irrigation system that comprises the project’s inner layer: an irrigation system is constructed to stabilize the mountain’s soil and grow plants.

evolo.us-mountain-band-aid

Çarpık endüstirileşme ve madencilik Çin’in doğal düzenini yok etmektedir, özellikle madenciliğin en çok yapıldığı yerlerden olan dağlar bu yıkımdan büyük pay almaktadır. Bu işlemler sadece bölge ekolojisini harap etmekle kalmaz, ayrıca yerel halkın ve çiftçinin doğal ortamını bozup göç etmeye zorlar. “Mountain Band-Aid – Dağ Yerleşimi” Projesi tam da bu sorunu çözmek için, madencilik yapılmış dağların ekolojilerini restore ederek ev ve iş yeri olarak tekrar halka kazandırılmasını önerir. Proje, Yunnan dağ bölgesinde yaşayan Hmong Dağ insanları için düşünülmüş.

Temelde 2 katmanlı yapı olarak tasarlanan projenin dış katmanı dağ boyunca uzatılmış bir gökdelen olacaktır. Bu yapının içinde, yanı dağın, Hmong insanları doğal yaşam stillerini sürdürebilecek, ve yok olmaya yüz tutmuş geleneksel köy dizaynı uygulanabilecektir. Elbette yapının toplam boyutu, üzerine kurulacak dağın yüksekliği ve genişliği ile orantılı olacaktır. Böylece yapı konsepti bir taşla 2 kuş vurmuş olacak; Hem Hmong insanlarının eşsiz ve otantik gelenekleri korunmuş olacak, hemde kimsenin Dağları ve doğal ortamı yıpratılıp, yok edilmesine izin verilmeyecektir. Hatta dağın çevresel restorasyonu için, dağ yerleşiminin gereksimi olan yerel sular da kullanılacak. Bu suluma sistemi de içteki katmanı oluşturmuş olacak, ve böylece uygun bir şekilde kurulan sulama sistemi ile Toprak erozyonu önlenip, dağ toprakları dengelenecek ve uygun ekimler yapılabilecektir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s