Art of Ebru (Paper marbling)

Art of Ebru or Paper marbling is an old traditional method to decorate the book covers or make some traditional graphical arts for appliying variety of surfaces. Although its real origin is unclear, some think it’s first blossom in China so after the invention of paper.  But according to some Persian Sources, it’s first seen in India; while some other sources also say that it’s first appeared in Turkestan, Buhara, then it passed to Iran, Ottoman and Europa, respectivelly.

During the Ottoman period, Ebru (or Paper marbling) was an individual and reputable art and professional branch. But it had been nearly disapeared in the begining of 20th century. But this art re-blossomed again thanks to the premier student of Edhem Effendi, Necmeddin Okyay (1885–1976). He was the first to teach the art at the Fine Arts Academy in Istanbul. He is famous for the development of floral styles of marbling, in addition to yazılı ebru a method of writing traditional calligraphy using a gum-resist method in conjunction with ebru. Okyay’s premier student was Mustafa Düzgünman (1920–1990), the teacher of many contemporary marblers in Turkey today. He is known for codifying the traditional repertoire of patterns, to which he only added a floral daisy design, in the manner of his teacher. Now, this art is kept alive by various artist and masters as an individual and reputable art and professional branch again, as old times.

Ebru yada Paper marbling, eskiden kitap süslemelerinde yada çeşitli yüzeylere grafiksel uygulamalarda kullanılan geleneksel bir metodtur. Açıkçası kesin çıkış yeri tam olarak bilinemese bile, bazılarınca ilk çıktığı yer, kağıdın da icat edildiği Çin olduğu söylenir. Ama bazı İran kaynaklarınca, ilk görüldüğü yer Hindistan olmakla birilikte, bazı kaynaklarda sanatın ilk Türkistan,Buhara’dan çıkıp sonra sırayla Iran, Osmanlı ve Avrupaya yayıldığını söyler.

Osmanlı döneminde, Ebruculuk başlı başına bir sanat dalı ve iş kolu olsada, 20. yy’ın başlarında neredeyse unutulmaya yüz tutmuştu. Ama bu sanat, Edhem Effendi‘nin baş öğrencisi Necmeddin Okyay (1885–1976) ile tekrar çiçek açtı. Özellikle kendi geliştirdiği çiçekli ebru ve yazılı ebru metodları ile ünlüdür. Bugünse, Okyay‘ın baş öğrencisi Mustafa Düzgünman (1920–1990) bir çok çağdaş ebrucunun hocası olmuştur. Düzgünman geleneksel ebru  repertuarını düzenleyerek, papatya tasarımını da eklemiştir. Artık, ebru sanatı ülkemizde bir çok sanatçı ve usta tarafından yaşatılmakta ve gene eskiden olduğu gibi başlıbaşına bir sanat dalı sayılmaktadır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s